Els símptomes de l’atàxia

Atàxia: com es pot tractar? L’atàxia és un trastorn motor que es caracteritza per una pèrdua o una disminució de la capacitat de coordinació dels moviments, però sense arribar a…