Aplicacions de la logopèdia

“La logopèdia és la disciplina científica i la professió encarregada de l'estudi, la investigació, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament a totes les àrees de la comunicació humana,…